Gudstjenster i Nebbelunde

Gudstjenester i Sædinge

Rødby, Nebbelunde, Sædinge og Ringsebølle er nu et pastorat.

Sammenlægningen er nu en realitet.

I brev af 29. juni meddelte biskop Marianne Gaarden, at Nebbelunde-Sædinge og Rødby-Ringsebølle sammenlægges til et nyt pastorat benævnt Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge pastorat og at konstitueret sognepræst Lene Bruun-Kristensens ansættelsesområde er ændret til at omfatte det nye pastorat. 

Sammenlægningen trådte i kraft pr. 1. juli 2018.

 

 

Gudstjenester i Kirsebærhaven.

    Der fejres gudstjeneste med  nadver:

  • tirsdag den 16. oktober ved Lene Bruun-Kristensen
  • tirsdag den 20. november ved lene Bruun-Kristensen

         Alle dag klokken 10:30.

Henvendelse til Rødby og Ringsebølle sogne sker indtil videre som følger:

Vedrørende gudstjenester og kirkelige handlinger:

Konst. sognepræst Lene Bruun-Kristensen tlf.: 26 67 59 49, mail: leb@km.dk. Træffes efter aftale.

Mandag er fridag. Der henvises til sognepræst Jesper Bacher tlf.: 54 60 00 09, mail: jeba@km.dk

Vedrørende anmeldelser:

Henvendelser om attester, navngivning/ navneændring, n.m. sker til kordegnekontoret i Maribo. Kordegn Anne-Mette Overgaard, Kirkestræde 6, 4930 Maribo amov@km.dk 54 78 03 92 Hverdage fra 10:00 - 13:00 torsdag tillige 15:00 - 18:00.

Henvendelser om dåb, bisættelser/ begravelser, ind- og udmeldelser samt vielser sker til sognepræsten. 

Sognenes postadresse: Nebbelundevej 25 4970 Rødby 

Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2018/19

Kære kommende konfirmander og forældre 2019

Det er muligt for kommende konfirmander fra Rødby og Ringsebølle sogne at indskrive sig til konfirmationsforberedelse der begynder ved skoleårets begyndelse.

Konfirmandens forældre skal blot ringe eller skrive til konst. sognepræst Lene Bruun-Kristensen.

Tlf.: 26 67 59 49 - leb@km.dk

Hvorefter man vil modtage nærmere besked.

Jeg glæder mig til at hilse på jer.

Lene Bruun-Kristensen 

 

 

 

Konfirmation i Rødby Kirke

Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:

 2019

     1. søndag efter påske, d. 28. april

      2. søndag efter påske, d. 5. maj

2020

      1. søndag efter påske, d. 19. april

      2. søndag efter påske, d. 26. april

2021

     1. søndag efter påske, d. 11. april

     2. søndag efter påske, d. 18. april

 

 Datoerne fastsættes kun tre år frem.

 

 

Hvad betyder det, at jeg er medlem.

De fleste tænker næppe meget over, m de er medlem af folkekirken. Mange tager det som en selvfølge, og så er der alligevel undtagelser. Vi præster står ind imellem over for en vanskelig situation, når mennesker henvender sig og beder om at få en kirkelig handling, selv om pågældende ikke er medlem. Det gælder særlig ved vielse, bisættelse og dåb. Mange er simpelthen ikke bevidst om deres medlemskab eller mangel på samme.

Medlem af folkekirken bliver du ved dåb. Dåben alene giver adgang til medlemskab. Skulle det være sådan, at du er døbt, men har meldt dig ud af folkekirken, og ønsker at genoptage dit medlemskab, skal du ikke døbes på ny, men bare rette henvendelse til en præst og anmode om genoptagelse. Det kan da ske uden yderligere foranstaltninger.

Er du ikke medlem af folkekirken, kan du kun blive viet af en præst, hvis din kommende ægtefælle er medlem, dog har den pågældende præst ret til at afvise at vie jer.

Er du ikke medlem af folkekirken, kan du ikke blive bisat eller begravet under medvirken af en præst.

Er du ikke døbt, kan du ikke stå fadder ved en dåb.

Enhver er velkommen til at henvende sig til en af os præster med ønske om optagelse/ genoptagelse som medlem af folkekirken.

BIF

Gudstjenester i Rødby