Gudstjenster i Nebbelunde

Gudstjenester i Sædinge

Henvendelse til Rødby og Ringsebølle sogne sker indtil videre som følger:

Vedrørende gudstjenester og kirkelige handlinger:

Sognepræst Elizabeth Knox-Seith tlf. 26 70 99 05 / 33 11 14 05, mail: elkn@km.dk

Vedrørende konfirmander:

Sognepræst Anne-Lene Frederikckson tlf.: 54 60 00 09, mail alnf@km.dk eller

Sognepræst Jesper Bacher tlf.: 54 60 81 18, mail jeba@km.dk

Vedrørende anmeldelser: Henvendelser om attester, navngivning/ ændring, anmeldelser med mere til kordegnen i Maribo Anne-Mette Overgaard, Kirkestræde 6, 4930 Maribo, tlf.: 5478 029. mail amov@km.dk eller maribodom.sogn@km.dk 

Sognenes postadresse: Lars Buhl Bøgevej 37 4970 Rødby 

Hvad betyder det, at jeg er medlem.

De fleste tænker næppe meget over, m de er medlem af folkekirken. Mange tager det som en selvfølge, og så er der alligevel undtagelser. Vi præster står ind imellem over for en vanskelig situation, når mennesker henvender sig og beder om at få en kirkelig handling, selv om pågældende ikke er medlem. Det gælder særlig ved vielse, bisættelse og dåb. Mange er simpelthen ikke bevidst om deres medlemskab eller mangel på samme.

Medlem af folkekirken bliver du ved dåb. Dåben alene giver adgang til medlemskab. Skulle det være sådan, at du er døbt, men har meldt dig ud af folkekirken, og ønsker at genoptage dit medlemskab, skal du ikke døbes på ny, men bare rette henvendelse til en præst og anmode om genoptagelse. Det kan da ske uden yderligere foranstaltninger.

Er du ikke medlem af folkekirken, kan du kun blive viet af en præst, hvis din kommende ægtefælle er medlem, dog har den pågældende præst ret til at afvise at vie jer.

Er du ikke medlem af folkekirken, kan du ikke blive bisat eller begravet under medvirken af en præst.

Er du ikke døbt, kan du ikke stå fadder ved en dåb.

Enhver er velkommen til at henvende sig til en af os præster med ønske om optagelse/ genoptagelse som medlem af folkekirken.

BIF

  Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2017/18

  Kære kommende konfirmander og forældre 2018

   

  Det er muligt for kommende konfirmander fa Rødby og Ringsebølle sogne at indskrive sig til forberedelse hen over sommeren.

  Konfirmandens forældre skal blot ringe til mig.

  54 60 00 09 / 29 10 60 09

  eller skriv en mail til alnf@km.dk

  Og vi aftaler tid, hvor konfirmanden med forældre kan komme her hen i

  Præstegården Errindlev

  Og blive indskrevet.

  Jeg læder mig til at hilse på jer.

   

  Anne-Lene Frederickson

  sognepæst

   

  PS: Konfirmander fra Nebbelunde-Sædinge sogne indskrives hos

  sognepræst Birgitte Flensburg 54 60 10 43

  Konfirmation i Rødby Kirke

  Konfirmation foregår normalt i 7. klasse, og der kan vælges mellem følgende søndage:

   

  2018

          8. april

        15. april

  2019

        28. april

          5. maj

  2020

        19. april

        26. april

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Datoerne fastsættes kun tre år frem.

   

   

  Gudstjenester i Rødby