Skovkirkegård.

 

Hvordan vi almindeligvis begraver/bisætter vore afdøde ændres og formes ud fra den tid, vi lever i. For 100 år siden var det naturlig med begravelse og en gravsted indrammet af hæk og en lukket indgang. Antallet af bisættelser har ændret på størrelsen af gravsted.

 

På mange kirkegårde blev der indrettet særlige områder kun til urnenedsættelse. Derudover blev der anlagt områder for anonyme gravpladser, græsplæner med plader i græsniveau og med særlige regler. Flere fik mulighed for at strø aske ud over eksempelvis havet. Tiden ændrer hele tiden vore vaner og traditioner.

 

Kirkegårde har altid været et fascinerende kulturelt besøgssted med mulighed for smukke oplevelser og med et billede af egnens historie. Her er den fred og ro, som giver anledning til eftertænksomhed og refleksion.

 

På Rødby Kirkegård er der behov for fremadrettet at finde nye gravpladser.

 

I menighedsrådets ånd og i samarbejde med kirkegårdspersonalet fandt vi det naturligt at pege på et særligt afsnit af kirkegården, der allerede er beplantet med ege- og nåletræer, til etablering af en skovkirkegård.

 

Kronerne danner et naturligt dække mod himlen samtidig med at lysets stråler frit kan trænge ned mellem grenene mod gravpladsen, hvor der i dag naturligt dannes en jordisk stjerne. Det er med glæde og engagement, at menighedsrådet arbejder for en skovkirkegård, så det fremover er muligt  at vælge en begravelsesplads i et naturskabt og fredfyldt område.

Gudstjenester