Gudstjenester

Nebbelunde kirke

Nebbelunde kirke ligger på en bakke i den sydlige del af landsbyen med samme navn, nær bredden af den nu udtørrede Rødby Fjord.

Kirken er formentlig opført 1 12 - 1300 tallet, den består af romansk kor og skib og et gotisk våbenhus, alt bygget i munkesten. Hvælvene i gotisk stil er ikke kirkens oprindelige loft, da romanske kirker oprindeligt blev bygget med fladt træloft. 

Kirken har aldrig haft noget tårn, men i vestgavlen kan man se, at der i murværket er sat af til et aldrig opført tårn. Kirkens klokker hænger derfor i en tagrytter opsat i 1828, før den tid hang klokkerne i en klokkestabel der stod på kirkegården.

Kirkens indre har tidligere været dækket af kalkmalerier, som nu for størsteparten er overkalkede.

Alterbordet er middelalderligt, muret af munkesten med et alterbordspanel fra omkring 1625, altertavlen er senrenæssance fra samme tid som alterbordspanelet. I de fire felter findes samtidige malerier, i storstykkets midterfelt, nadveren og til siderne Kristus på korset og opstandelsen. Topstykket indeholder en dommedagsscene.

Døbefonten er udført i granit i romansk stil, dåbsfadet, der er et sydtysk arbejde fra omkring 1775, har i bunden en opdrevet bebudelsesscene. Knæfaldet, prædikestolen og stolestaderne stammer fra en større resaturering af kirken i 1859.

Kirken har gennem tiderne haft skiftende ejere, men fra 1760 hørte kirke under Højbygård, og med gården indlemmedes kirken i 1803 i et nyoprettet stamhus, fra 1819 baroniet Sønderkarle, hvorunder den forblev indtil den overgik til selveje den 1. januar 1925. 

Sognepræst ( KfB)

Gudstjenester i Sædinge