Sognepræster

Organist

Britta Matlok Geisler

brittamatlok@gmail.dk

tlf. 61 30 46 87

Kirketjener

Kirsten Pilemand

tlf. 42 21 11 23

mail :kirsten.pil@stofanet.dk

  Henvendelse til sognene sker indtil videre som følger:

  Vedrørende gudstjenester, kirkelige handlinger og en fortrolig samtale:

  Sognepræst Dan Kofoed Månsson

  telefon: 29 26 44 34, mail: dkm@km.dk træffes efter aftale, kontor: Nebbelindevej 25, 4970 Rødby, privat: Lermosevej 45, Nagelsti, 4800 Nykøbing F. Fredag er fridag. Der henvises til pastor Hanne Lund.

  Sogne- og korshærspræst Hanne Lund

  telefon: 23 11 25 26, mail: hanl@km.dk træffes efter aftale. Mandag er fridag. Der henvises til pastor Dan Månsson.

  Vedrørende anmeldelser:

  Henvendelser om attester, navngivning/ navneændring, n.m. sker til kordegnekontoret i Maribo. Kordegn Anne-Mette Overgaard, Kirkestræde 6, 4930 Maribo amov@km.dk 54 78 03 92 Hverdage fra 10:00 - 13:00 onsdag tillige 15:00 - 17:00.

  Henvendelser om dåb, bisættelser/ begravelser, ind- og udmeldelser samt vielser sker til sognepræsten. 

  Sognenes postadresse: Nebbelundevej 25 4970 Rødby 

  Gudstjenester