Sognepræst.

Lene Bruun-Kristensen

Telefon: 26 67 59 49, mail: leb@km.dk

Træffetid: efter aftale.

Mandag er fridag. Der henvises til

sognepræst Jesper Bacher, tlf.: 54 60 81 18.

Henvendelse om attester samt navneændring/ navngivning kan ske til kordegn Anne-Mette Overgaard, mail: amov@km.dk

Aftaler om dåb, bisættelser/begravelser samt vielser træffes med sognepræsten.

Organist

Britta Matlok Geisler

brittamatlok@gmail.dk

tlf. 61 30 46 87

Kirkesangere

Lotte Munk-Petersen, tlf. 25 15 75 33

og

Eva Strømberg Kiehn, tlf 41 42 75 32

Kirketjener

Kirsten Pilemand

tlf. 42 21 11 23

mail :kirsten.pil@stofanet.dk

Henvendelse til sognene sker indtil videre som følger:

Vedrørende gudstjenester og kirkelige handlinger:

Sognepræst Lene Bruun-Kristensen tlf.: 26 67 59 49, mail: leb@km.dk. Træffes efter aftale.

Mandag er fridag. Der henvises til sognepræst Jesper Bacher tlf.: 54 60 00 09, mail: jeba@km.dk

Vedrørende anmeldelser:

Henvendelser om attester, navngivning/ navneændring, n.m. sker til kordegnekontoret i Maribo. Kordegn Anne-Mette Overgaard, Kirkestræde 6, 4930 Maribo amov@km.dk 54 78 03 92 Hverdage fra 10:00 - 13:00 onsdag tillige 15:00 - 17:00.

Henvendelser om dåb, bisættelser/ begravelser, ind- og udmeldelser samt vielser sker til sognepræsten. 

Sognenes postadresse: Nebbelundevej 25 4970 Rødby 

Gudstjenester