Mødedatoer m.v.

Menighedsrådsmøder er offentlige, og det er muligt at se dagsordener og referater ved henvendelse til menighedsrådets formand.

Næste møde er: tirsdag den 11. december kl. 16:30 i Nebbelunde Sognehus.


Sognepræst

Lene Bruun-Kristensen tlf.: 26 67 59 49, mandag er fridag

 

 

Menighedsrådet.

Arne Oluf Andersen (formand)

Årbyesvej 10 4970 Rødby

Tlf.: 4556313522 Email: arne@aoandersen.dk 

Marie (Mie) Nordendorf (næstformand og kontaktperson)

Havrevænget 11 4970 Rødby

Tlf.: 51921681 email: mie@nordendorf.dk  

Hans Christian Bentsen (Kirkeværge(Ringsebølle Kirke), Kasserer)

Kløvervænget 3 4970 Rødby

Tlf: 54601514

Irene Grethe Andersen (Menigt medlem

) 2.Tværvej 10 4970 Rødby

Carsten Løye (Menigt medlem)

Ternevej 2 4970 Rødby

Lars Buhl (Menigt medlem)

Bøgevej 37 4970 Rødby

Christian Arnold Nedahl Oldin (Kirkeværge - ikke medlem(Rødby Kirke))

Lene Bruun-Kristensen (Konst. sognepræst (kirkebogsfører))

26 67 59 49 mail: leb(at)km.dk

Mandag er fridag.

Gudstjenester