Mødedatoer m.v.

Menighedsrådsmøder er offentlige, og det er muligt at se dagsordener og referater ved henvendelse til menighedsrådets formand.

Ordinære møder i første halvår 2019 afholdes i Nebbelunde Sognehus.

15. januar kl. 16:30

20. marts kl. 16:30

15. maj kl. 16:30 og

19. juni kl. 16:30

 


Sognepræst

Lene Bruun-Kristensen tlf.: 26 67 59 49, mandag er fridag

 

 

Menighedsrådet.

Arne Oluf Andersen (formand)

Årbyesvej 10 4970 Rødby

Tlf.: 4556313522 Email: arne@aoandersen.dk 

Marie (Mie) Nordendorf (næstformand og kontaktperson)

Havrevænget 11 4970 Rødby

Tlf.: 51921681 email: mie@nordendorf.dk  

Hans Christian Bentsen (Kirkeværge(Ringsebølle Kirke), Kasserer)

Kløvervænget 3 4970 Rødby

Tlf: 54601514

Irene Grethe Andersen (Menigt medlem

) 2.Tværvej 10 4970 Rødby

Lars Buhl (Menigt medlem)

Bøgevej 37 4970 Rødby

Christian Arnold Nedahl Oldin (Kirkeværge - (Rødby Kirke))

Lene Bruun-Kristensen (Sognepræst (kirkebogsfører))

26 67 59 49 mail: leb(at)km.dk

Mandag er fridag.

Gudstjenester