Barnedåb

Når den lille skal døbes, aftaler du med præsten, hvornår dåben skal være, og hvornår I skal tale sammen inden dåben.

Sognepræst Elizabeth Knox-Seiths telefonnummer er 2670 9905.

Mail: elkn@km.dk

  Der skal vælges 2-5 faddere (dåbsvidner) til barnet, og kirken har brug for deres fulde navne og adresser til kirkebogen. Faddernes opgave er at bede for den lille og støtte ham eller hende i også at lære kristentroen at kende i opvæksten. Hvis forældrene dør eller bliver medlemmer af et ikke-kristent trossamfund, er det også faddernes opgave at sørge for, at barnet bevarer en tilknytning til den kristne tro.

Dåb af større børn og voksne

Mange når senere i livet til, at de ønsker at blive døbt, og det er altid muligt. Når man er ung eller voksen har man selv ansvaret for at lære den kristne tro at kende, og præsten hjælper selvfølgelig gerne med råd og samtaler.

  Du skal bruge 2-5 dåbsvidner, og af hensyn til kirkebogen skal vi bede om deres fulde navne og adresser. De fungerer kun som vidner og er ikke forpligtet til at sørge for din trosoplæring.

Konfirmeres?

På hjemmesidens forside kan du se konfirmationsdatoerne for de nærmeste år. Der er frit valg mellem de to datoer hhvert år, så man kan lægge sin konfirmation efter hvilken dato, der er mest praktisk for familien.

  Konfirmation er frivillig. Men hvis man vil konfirmeres, skal man også følge konfirmationsforberedelsen og blive fortrolig med folkekirkens gudstjeneste. Efter aftale mellem sognene på egnen konfirmeres kun unge med bopæl i Rødby og Ringsebølle sogne.

Når I vil giftes

Når I har fundet en dato, er det en god idé at kontakte præsten og få lavet en aftale.

Det koster ikke noget at blive gift i en kirke - den ene af parterne skal bare være medlem af folkekirken og have tilknytning til den kirke, I vil giftes i.

Ved dødsfald

I forbindelse med dødsfald har kirkekontoret to funktioner: 1) Præsten skal på statens vegne sikre sig, at de formelle ting omkring dødsfald og begravelse er i orden. 2) Folkekirkemedlemmer kan blive bisat eller begravet fra kirken.

  Man kan selv kontakte præsten i forbindelse med dødsfald og lave aftale for afskeden, eller man kan lade bedemanden tage den første kontakt. Kirkekontoret kan også hjælpe med at udfylde dødsanmeldelsen. Telefonnummeret er 54 60 12 35.

  Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til, at ikke-medlemmer kan blive bisat/begravet fra kirken.

  Hvis en døende ønsker besøg af præsten, kan det selvfølgelig lade sig gøre. Nogle ønsker en samtale, andre ønsker en sidste nadver, og endnu andre vil have nogle detaljer omkring afskeden aftalt med præsten. Kontakt nummeret ovenfor.

Gudstjenester i Rødby