Mødedatoer m.v.

Menighedsrådsmøder er offentligt tilgængelige, og det er også muligt at se dagsordener og referater ved henvendelse til menighedsrådets sekretær.

Møderne er:


Konst. sognepræst indtil 31.08. 2018

Elizabeth Knox-Seith 26 70 99 05  /  33 11 14 05

Menighedsrådet.

Menighedsrådets arbejdsprogram

 

 

 

 

 

Menighedsrådet har på sit visionsmøde vedtaget, at rådets arbejdsopgave i indeværende periode er at bygge bro mellem sognene og menighedsrådet. Rådet modtager gerne inspiration fra sognenes beboere.

Henvendelse kan ske personligt eller pr. brev til et hvilket som helst medlem af rådet.