Rødby Kirke

Den store købstadskirke i Rødby kan anes langvejs fra, for spiret peger mod himlen over Lolland. Derfor bliver man overrasket over hvor lidt markant, kirken synes inde i byen ? placeret på sit eget lille torv inde i husrækken i Vestergade. Kirken er fra omkring 1225, men det nøjagtige årstal kendes ikke. Den er den eneste af kirkerne omkring Rødby Fjord, der ikke ligger nord for fjorden, i læ af landet - det skyldes selvfølgelig Rødbys funktion som overfartsby.

  Bag kirken ligger skolen. I fjerne tider en latinskole, men i dag en aktiv kommuneskole med flere spor. Der har altid været tæt forbindelse mellem kirken og skolen i Rødby. Således også i dag, hvor skolen i enighed med menighedsrådet har etableret en skolesti over den gamle kirkegård for at sikre børnenes vej til skolen. Kirkegården blev i flyttet til Søndergade i 1889.

 

Ringsebølle Kirke

Kirken, der er en af de ældste i stiftet, er antagelig opført i tiden 1150-1200 på en holm der lå i det der dengang var Ringsebølle sø, der var en af de inderste vige af Rødby Fjord. Da kirken blev opført har det derfor været muligt at sejle herfra og ud til Østersøen.

   I forhold til andre kirker, der som oftest er bygget på områdets højeste punkt, ligger kirken i Ringsebølle lavt. Hvad denne placering skyldes, kan man kun gisne om, men måske har her tidligere været et gammelt helligsted, eller måske har kirken tjent som tilflugtssted i ufredstider, idet placeringen på en ø har gjort den nemmere at forsvare.

Gudstjenester