Organist

Britta Matlok Geisler

brittamatlok@gmail.com

 

tlf. 61 30 46 87

Kirkesangere

Lotte Munk-Petersen, tlf. 25 15 75 33

og

Eva Strømberg Kiehn, tlf. 41 42 75 32

Kirketjener

Kirsten Pilemand

tlf. 42 21 11 23

mail: kirsten.pil@stofanet.dk

 

 

Gudstjenester i Rødby